Blogi

  • 10 EHDOTUSTA HYVÄÄN ASIAKASTYÖHÖN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
    Videossa ehdotetaan kymmenen parannusta asiakstyöhön sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • HÄIRIÖKYSYNTÄ JA JÄRJESTELMÄHÄIRIÖ
    Esityksessäni esittelen käsitteitä häiriökysyntä ja järjestelmähäiriö ja niiden merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • IKÄÄNTYVÄN ASIAKKAAN PALVELUOHJAUS
    Palveluohjauksen perusta on aina sama – asiakasryhmästä riippumatta. Erilaiset asiakasryhmät tuovat kuitenkin työhön omat haasteensa ja painotuksensa. Ikääntyessä ihmisen toimintakyvyn varakapasiteetti pienenee ja erilaiset kriisit johtavat nopeasti turvattomuuden ja epävarmuuden tunteen lisääntymiseen. Turvattomuuden ja epävarmuuden tunne saattavat pidentyessään johtaa masennukseen ja eristäytymiseen ja kohonneeseen laitoshoidon tarpeeseen. Palveluohjaaja joutuu ikääntynyttä asiakasta kohdatessaan haasteen eteen. Miten varmistaa,… Lue lisää: IKÄÄNTYVÄN ASIAKKAAN PALVELUOHJAUS