På svenska

I Finland känner vi inte till Personlig ombud termen. Liknande former praktiseras dock och riktar sig till personer i en svår livssituation med behov av sammansatt stöd. Genom att jämföra verksamheterna här hos oss och i Sverige, kan vi lära oss mycket nytt.

När olika symptom får en diagnos kan det kännas lättande. Till exempel en ADHD-diagnos förklarar att det inte är frågan om lättja eller dumhet. Men det kan ha sitt pris. Stigmatiseringen kan leda till att tron på ens egna förmågor och färdigheter sviktar.

Personligt ombud verksamheten tar inte sitt avstamp i diagnosen utan i individens styrkor och förmågor. Genom att utgå från dem kan individens handlingskraft och aktivitet förstärkas. Ju starkare en individ känner sig, desto mindre känner hen stigmatisering.

Ta gärna kontakt!
sausuomi[et]gmail.com

Min artikel om ADHD: https://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1004